Nacia Presarta muzeo 
Porto, la Ĉefurbo de Bildodesegno

Dek bildodesegnistoj diverslingve proklamis la urbon Porto “la Ĉefurbo de Baildodesegno” laŭ propono prezentita al komunumo de Porto, enkadre de la 10-a PortoCartoon-MondaFestivalo.
Granitan monumenton desegnitan de arkitekto Siza Vieira inaŭguris pluraj gravuloj el la monda bildodesegno kaj la kultura magistratano Gonçalo Gonçalves, kiu legis mesaĝon de la urbestro reliefante la gravecon kaj de bildodesegno kiel arto kaj de bildodesegnistoj kiel interpretantoj de la realo. La monumento kun la subskribaĵo «Porto Ĉefurbo de Bildodesegno» lokiĝas supre sur la avenuo Aliados. Ĝi rekreas la bildon de Musa Gumus, la turko kiu akiris antaŭan egan premion rilate al temo Dezertiĝo/ Difektiĝo de la Tero, kaj ankaŭ la skizon de la oficiala trofeo desegnita de Siza Vieira.
Per dek malsamaj lingvoj estis legita la jena proklamo “Pro tio ke la tradicio de ĉi nobla, ĉiam lojola kaj malvenkita urbo estas liberala, kaj pro tio ke la humuro unuige pontas popolojn kaj kulturojn, de nun proklamiĝas la urbo Porto kiel la Ĉefurbo de Bildodesegno”. Germane ĝin proklamis la prezidanto de FECO Marlene Pohle; france George Wolinski; turke Muhittin Koroglu; kastilie Haroldo Ortis; galege Xaquin Marin; koree Taeyong Kang; esperante Edu Grosso; rumane Radu Cletiu; angle Ronaldo Cunha Dias kaj portugale Onofre Varela.
Luís Humberto Marcos, direktoro de PortoCartoon kaj de Nacia Presarta muzeo, kunligis la eventon al la tradicio de la urbo Porto, “kiu dum 24 jaroj, inter la lastaj jaroj de la 19-a jarcento kaj la unuaj de la sekva, publikigis la plej daŭran humuran ĵurnalon «Sorvete»; kiu prezentas la ununuran internacian galerion de bildodesegno en la tuta ibera duoninsulo; kiu spektigas la solan en la mondo «Virtuala muzeo de Bildodesegno»; kaj havas plurjaran festivalon kiu celebras jam unu jardekon”. George Wolinski, grava franca bildodesegnisto, kunlaboranto je periodaĵoj tiaj, kia la satira ĵurnalo Charlie Hebdo aŭ la magazino Paris Match, kaj ofte prezidanto de la ĵurio internacia de PortoCartoon, menciis PortoCartoon-on kiel evento "unika en la mondo", krome aldoninte ke Portugalio estas unu el malmultaj landoj en kiu "granda tradicio pri humura bildodesegno" ekzistas. Marlene Pohle substrekis ke “bildodesegno estas ne nur humura fako, sed ankaŭ armilo kontraŭ politikistaj eraroj”.
La PortoCartoon-MondaFestivalon pritaksas la FECO (federacio de bildodesegnaj asocioj) unu el la tri ĉefaj humuraj festivaloj en la mondo. Celante sian internaciecon ĝi jam kontribuis per prezentado de malsamaj montroj en jenaj landoj: Argentino, Brazilo, Francio, Hispanio kaj Meksiko.


 

 

 

 

 


^

  
Nacia Presarta muzeo
Nacia Presarta muzeo kaj Piracicaba 
Portugal-Brazila humura salono

Plifortiĝos la rilatoj inter la portugala Nacia Presarta muzeo kaj la urbo brazila Piracicaba per kreo de humura salono. Ĉi salono ĉiudujare okazos alterne en Portugalio kaj Brazilo trapasonte eventuale aliajn landojn.
Ĉi tiun iniciaton ampleksis ĉarto de intencoj estigita kadre de protokolo de kunagado subskribita jare 2005 en Brazilo de la urbestro de Piracicaba, Barjas Negri, eks-ministro pri sano en la registaro de Fernando Henrique Cardoso, kaj Luís Humberto Marcos, direktoro de Nacia Presarta muzeo kaj PortoCartoon-MondaFestivalo,.
Celante daŭrigi la bonegan estantan kunlaboron inter la du organizoj, Nacia Presarta muzeo sin devigas per teknika-scienca helpo apogi la urbestraron de Piracicaba al starigo de Konstanta Ekspozicio de humura bildodesegno simile al Internacia Galerio de Bildodesegno en la portugala Nacia Presarta muzeo. 
La ĉarton de intencoj subskribis Omir José Lourenço, sekretario pri kultura agado de la komunumo de Piracicaba kaj Luís Humberto Marcos.

Omir José kaj akompanantaro el la urbo Piracicaba venis en Portugalion por partopreni solenan malfermon de la 10-a PortoCartoon. Kun ili veturis Edu Grosso, de S. Paulo, fama artisto, kiu je la dua sinsekva fojo kreis murpentraĵon sur la muroj de la presarta muzeo, ĉifoje sur la ekstera fronto de la konstruaĵo. La brazilaj invititoj ankaŭ partoprenis la solenan seancon en la urbodomo en kiu proklamiĝis Porto la ĉefurbo de bildodesegno.
Aŭguste, dum la 35-a Internacia Humura Salono de Piracicaba, la portugala muzeo prezentos la ekspozicion “PortoCartoon: tutmondiĝo en la humuro”.
La Piracicaba salono okazas sinsekve jam ekde 1974. Ĝi estas unu el la plej malnovaj mondaj salonoj de bildodesegno kaj la plej grava inter ĉiuj latinamerikaj. 
La PortoCartoon-MondaFestivalon pritaksas la FECO (federacio de bildodesegnaj asocioj) unu el la tri ĉefaj humuraj festivaloj en la mondo.

 

^

 
Nacia Presarta muzeo
Homaj Rajtoj kaj la
10-a PortoCartoon

La 10-a PortoCartoon-MondaFestivalo publike prezentiĝas en Galerio Internacia de Bildodesegno kaj en Galerio de Dumtempaj Ekspozicioj de Nacia Presarta muzeo, ekspoziciante pli ol 400 bildodesegnojn el ĉiu monda parto. La 4 premiitaj, la 15 honore menciitaj kaj la plej bonaj verkoj vastiĝas sur la 800m2 de la galerioj. Pli ol 500 desegnistoj traktas la temon Homaj rajtoj, ĉi konkursa temo, kiu honorigas la 60-an datrevenon de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj.
Augusto Cid, fama portugala bildodesegnisto, iĝis la unua portugala artisto kiu akiris la ĉefpremion, ĝuste kiam la festivalo dek-jaraĝas.
La celebrado de la 10-a PortoCartoon enhavis plue specialan kontribuon de la portugala Internacia Amnestio, ekspozicion pri Daumier, montron “Humuro de Ronaldo” bildodesegnisto elektita de la publiko rilate la 9-an PortoCartoon, karikaturan feston kaj plurajn aliajn eventojn en la urbo.

Internacia Amnestio (IA) – Ekspozicio

La IA profitis la 10-an PortoCartoon pri Homaj rajtoj por kontribui per ekspozicio kaj filmo al la konkursa temo. La bildmontro nomita “A DUDH – 30 artistas portugueses” (La UDHR – 30 portugalaj artistoj) ilustras artikolaron de la Universala Deklaracio pri Homaj Rajtoj (UDHR), kiu ĉijare atingas sian 60-an jubileon. La filmo de Stephen Johnson registras la klopodon por vivigi la 30 artikolojn de la Deklaracio fare de 41 desegnistoj, muzikistoj kaj produktistoj.
La IA partoprenis ankaŭ en la internacia ĵurio de la konkurso per sia prezidantino Lucília José Justino.

Ekspozicio “Daumier, nemortema geniulo”

Ĉi ekspozicio celebras la duan jarcenton de naskiĝo de la franca Honoré Daumier, unu el la plej brilaj satirdesegnistoj. La prezento de ĉirkaŭ 30 bildoj vidigas kelkajn maloftajn pecojn, kiel buntajn litografaĵojn inter ili tiun pri portugala enlanda milito. La bildon, spegulante la kronan disputon inter D. Miguel kaj D. Pedro, kreis la aŭtoro en la 1833-a jaro.

“Humuro de Ronaldo


Ene de PortoCartoon elstariĝas ekspozicio je pli ol duoncento da bildoj de Ronaldo, la brazilano kiu akiris la Premion de Publiko de la 9-a PortoCartoon pri la temo «tutmondiĝo».
Ronaldo Cunha Dias naskiĝis en Rio Grande do Sul. Li estas kirurgo kaj bildodesegnisto. Liaj laboroj aperigas kaŝitajn emojn de diversaj homaj kondutoj. De ŝtelemaj balonoj kiuj elŝiras gefilojn el iliaj patrinoj ĝis nesatigebla Evo kiu senĉese avidmanĝas pomojn, trapasante ĝisdatajn temojn kiel aidoso kaj nuklea energio, ĉio spegulas la malsimplecon de la homo.
La ekspozicion vizitindas kaj viziteblas ĝis la 31-a de julio, en la amasvendejo Dolce Vita Porto, ĉe la luma fonto.
Guiness rekordulo dum la festo de karikaturo
Radu Cletiu, laŭ la Guiness-libro la plej rapida karikaturisto de la mondo, partoprenis la karikaturan feston de Nacia Presarta muzeo enkadre de la 10-a PortoCartoon-MondaFestivalo. La festo okazis dum la sankta-johana semajnfino sur la avenuo Aliados, kie deĵoris la plej mondfamaj artistoj. Ĉeestis la ĉi-jare premiitoj: Augusto Cid (Ega premio), Muhittin Koroglu, de Turkio (2-a premio), Dálcio Machado (Brazilo) kaj Taeyong Kang (Suda Koreio), 3-aj premioj ex-aequo. La honore menciitaj bildodesegnistoj António Santos (Portugalio), Edu Grosso (Brazilo), Harold Ortiz (Kolombio) ankaŭ partoprenis, krom la hispano Omar Perez kaj la portugaloj Artur Ferreira, Ferreira dos Santos, Onofre Varela kaj Eugénio.
Ronaldo Cunha Dias, fama brazila bildodesegnisto, kiu akiris la premion de publiko de la 9-a PortoCartoon, Georges Wolinski, grava franca bildodesegnisto, kaj la prezidantino de la Federacio de bildodesegno, Marlene Phole, ankaŭ festumis.
Je la tria sinsekva jaro, PortoCartoon provizis la urbon per speciala movo, dum la johanaj festoj. La homoj pozis antaŭ la artistoj kaj fine kunportis siajn karikaturajn portretojn hejmen.
La karikaturan feston promociis Nacia Presarta muzeo kune kun Porto Lazer kaj Porto Magistrato.


   
 

 


  


  


  


   


   


 

 


 

 
 

 


^

  
Nacia Presarta muzeo
Augusto Cid venkis
la 10-an PortoCartoon

Augusto Cid, fama portugala bildodesegnisto, venkis la Egan premion de la 10-a
PortoCartoon-MondaFestivalo, evento organizita de Nacia Presarta Muzeo kaj ekskluzive apogita de la banko Caixa Geral de Depósitos.
La duan premion ricevis Muhittin Koroglu, de Turkio, kaj la trian senpartiece Dalcio Machado, de Brazilo, kaj Taeyong Kang, de Suda Koreio. 
La venkinta desegno “Olimpia flamo” reliefigas pri homaj rajtoj plurajn malobservojn fare de ĉina registaro rilate al Tibeto.
En semajna gazeto “Sol” (Suno) kunlaboras Augusto Cid, kies verkon la muzeo, en 2004, pritraktis antologie per ekspozicio titolita “La kavaliro de la bildodesegno”. Ĉirkaŭ 150 el liaj plej bonaj laboroj bildspegulis iujn el la ĉefaj eventoj de la 30-lastjara portugala historio.
La temo de la 10-a eldono, “Homaj rajtoj”, reliefiĝas ankaŭ pro la samtempeco inter realigo de la konkurso kaj la multe problemeca kuro de la olimpia flago ĝis Ĉinio.
Alta kvalito de la konkursintaj laboroj devigis la internacian ĵurion elstarigi artistojn de 10 landoj per 15 honoraj mencioj.
Apartan elstarigon meritas la honora mencio dujare sinsekve ricevita de la portugalo António Santos. 
La premiitoj ricevos monpremion kaj botelojn da Porto-vino (speciala rezervo) krom trofeoj kaj diplomoj.
Geografie, la 70-landa partopreno neniam tiome vastiĝis dum la antaŭaj jaroj. Kresko de 20% rilate 2007-jaron.
Cetere, transpasiĝis la antaŭaj partoprenlimoj laŭ bildodesegnistoj kaj desegnoj. Registriĝis ĉirkaŭ 2.000 desegnoj de 500 artistoj. Brazilo elstaris kun pli ol 50 bildodesegnistoj kaj 200 bildoj. Ĉi-rilate viciĝis Portugalio kaj Irano.
La internacian ĵurion de la 10-a PortoCartoon prezidis sinjorino Marlene Pohle, prezidanto de FECO, kunhelpita de Xaquin Marin, direktoro de la Humura Muzeo de Fene (Galicio/Hispanio); Júlio Dolbeth, de la Fakultato pri Belartoj de Porto; Lucília José Justino, prezidanto de la portugala sekcio de Amnistio Internacia; Naoki Seshimo, japana arĥitekto; Nuno Costa Santos, nome de Produções Fictícias; Raquel Almeida, nome de Kultura ministerio kaj Luís Humberto Marcos, direktoro de la PortoCartoon kaj Nacia Presarta Muzeo.
La PortoCartoon-MondaFestivalo estas pritaksita de FECO (Federation of Cartoonists’ Organisations) unu el tri ĉefaj mondaj festivaloj de humura desegno. FECO, la plej grava internacia bildodesegna organizo, reprezentas pli ol 2.000 artistoj de 30 landoj.


 
Ega premio
Augusto Cid, Portugalio
Titolo: Olimpia flamo 
Temo: "Homaj rajtoj”


 
2-a premio
Muhittin Koroglu, Turkio
Sentitolo 
Temo: "Homaj rajtoj"


 
3-a premio (ex-aequo)
Dalcio Machado, Brasil
Sentitolo 
Temo: "Homaj rajtoj"


  
3-a premio (ex-aequo)
Taeyong Kang, Suda Koreio
Titolo: “Sekeco”
Temo: “Libera temo”

Ĉiu-jare starigita, ekde 1998, PortoCartoon-MondaFestivalo datrevenas la unuan jardekon ĉi-jare. Per mondaj gravaj temoj, la internacia festivalo de bildodesegno gastigis jam pli ol 4.000 artistoj el ĉiuj mondpartoj kaj konservas preskaŭ 13.500 laboroj, kelkaj el ili de la plej mondfamaj bildodesegnistoj.
Plurcent miloj da homoj vizitis la antaŭajn naŭ-eldonojn de PortoCartoon kaj en sidejo de Nacia Presarta Muzeo kaj dum pluraj ekspoziciaj urboj en Argentino, Brazilo, Hispanio kaj Meksiko.
Trofeojn kaj premiojn oni liveros al la venkintoj de la 10-a Portocartoon dum la ceremonio, kiu inaŭguros junie la ekspozicion en sidejo de Nacia Presarta Muzeo, dum
la johanaj festoj de la urbo Porto.


^

 
Nacia Presarta muzeo
La temo por PortoCartoon 2008:
“Homaj Rajtoj”


Nacia Presarta muzeo tutmonde lanĉas por la 10-a PortoCartoon-MondaFestivalo la temon «Homaj rajtoj» je la sama tago, kiam la prezidentoj de la 27 EU-landoj subskribas la nomatan «traktato de Lisbono» kaj aprobas la «ĉarton pri la ĉefaj rajtoj de la eŭropaj civitanoj». Per tiu ĉi temo la PortoCartoon-organizanto celas priatentigi la bildodesegnistojn tutmondajn pri la konstanta atenco kontraŭ la homaj rajtoj tiam, kiam jam du jarcentoj pasis post la franca revolucio (1789) kaj la 21-a jarcento delonge estas kuranta.
Kiel mencias la regularo de la konkurso “temas pri afero tramondiĝa, de la supoze pli evoluintaj al malpli evoluintaj landoj, de la pri-homaj-rajtoj leĝe ĝisdatigitaj al malĝisdatigitaj ŝtatoj”. La temo pli oportunas pro la ĉiutaga malrespekto pri individuaj, kolektivaj, sociaj, ekonomiaj, kulturaj, … rajtoj.

Kaj pro tio, ke preslibereco estas unu el la plej gravaj rajtoj, iĝas juste kaj oportune, dum la 10-a PortoCartoon, omaĝi John Milton, kiu aŭtoras la unuan eseon pri la temo. La poeto de “ Paradizo perdita”, naskita en 1608, kaj kiu prelegis sian Areopagitica en la brita parlamento en la jaro 1644.
La aktiva festado de la 60-a jubileo de la Universala Declaracio pri Homaj Rajtoj celebrota en 2008 estas la nova defio de PortoCartoon al tutmondaj bildodesegnistoj.
Krom ĉi temo, la konkursantoj povas elekti «libera temo» en kiu ili pritraktu politikon internacian, morojn, socian vivon, ktp…
La venkintoj ricevos monpremion, botelojn de speciala vino Porto kaj la festivalan trofeon desegnita de la arkitekto Siza Vieira.
G. Wolinski prezidos la internacian ĵurion de la konkurso, en kiu partoprenos Marlene Pohle, prezidantino de FECO (Federacio internacia de la bildodesegnistaj organizoj), reprezentantoj de la portugala Kultura Ministerio, de la Belarta Fakultato de Porto, de la Nacia Presarta muzeo kaj eventuale reprezentantoj de aliaj institucioj kun rilato al bildodesegno.
La 10-a PortoCartoon-MondaFestivalo havas oficialan subtenon de la banko Caixa Geral de Depósitos. Kaj publike ĝi aperos dum la juniaj festoj de la urbo Porto.
PortoCartoon elstaras enkadre de mondaj humuraj festivaloj pritaksita de FECO kiel unu el tri ĉefaj eventoj tiurilate, kaj pro la altkvalito de la partoprenantoj, kaj pro la graveco de atribuataj premioj.
Ekde 1999, miloj da vizitantoj ĉiujare trapasas la salonojn de la Nacia Presarta muzeo kaj malsamajn lokojn en pluraj urboj, kie Portocartoon ekspoziciiĝas.
La konkursaĵojn por la 10-a PC-MondaFestivalo oni sendu al sidejo de Nacia Presarta muzeo (E. N. 108, n-ro 206, 4300-316 Porto) kune kun plenigita formularo, ĝis la 31-a de marto 2008.


^

 
Eŭropa Bildodesegno en Portugalio
200 humura desegnoj
kontraŭ diskriminacio


La eŭropa ekspozicio de bildodesegno pri “Malegaleco, Diskriminacio kaj Antaŭjuĝoj” videbliĝas en Portugalio stacidome Rossio, en Lisbono.
Tie montriĝas la plej bonaj laboroj, ĉirkaŭ 200 desegnoj, inkluzive la premiitaj kaj honoraj menciitaj, kiuj kandidatiĝis al Eŭropa Konkurso de Bildodesegno promociita de Nacia Instituto por Malhandikapo kaj Nacia Presarta Muzeo enkadre de “Eŭropa jaro por oportunoj egalaj al ĉiuj – por justa socio”
Ĉi iniciato tuteŭrope originala elektis la portugalan presartan muzeon, kiu respondecis pri konkursa organizo, ekspozicia instalado de la elektitaj laboroj kaj produktado de libro.
La ekspozicio, komisiita de Luís Humberto Marcos, direktoro de Nacia Presarta Muzeo, enhavas desegnojn senditaj de artistoj el 29 eŭropaj landoj, inter ili Azerbajĝano, Britio, Bulgario, Germanio, Grekio, Hispanio, Israelo, Italio, Makedonio, Nederlando, Pollando, Slovakio kaj Ukrainio.
El ekspoziciitaj laboroj nature elstaras la premiitaj kaj, pro sia originaleco, la honora mencio de la portugalo Agostinho Santos, kiu konceptis virinforman koverton titolite “adoro al virino seksobjekto”.
La plejparton de la laboroj ekspoziciitaj en la stacidomo Rossio aperigis 16 portugalaj aŭtoroj. Rumanio, Serbio kaj Turkio ankaŭ elstariĝis pro la kvanto da partopreno.
La diskriminaciojn, antaŭjuĝojn kaj stereotipojn, kiuj pro neakcepto pri diverseco kaj pro homrajtaj atencoj ĉiutage malprofitigas milojn da homoj, vidos la vizitontoj sur la ekspoziciitaj desegnoj.
La inaŭguran seancon de la ekspozicio prezidis d-ro Vieira da Silva ministro pri laboro kaj socia solidareco, kiu ankaŭ liveris la premiojn al venkintoj: Ludo Goderis (Belgio) unua premio; NAPO (Francio) dua premio; Musa Gumus (Turkio) tria premio. La honore menciitaj Agostinho Santos (Portugalio), Gabriel Rusu (Rumanio) kaj Valeriu Kurtu (Moldavio) ankaŭ ĉeestis.

Samokaze, kune-eldonita de Nacia Presarta Muzeo kaj eldonejo Afrontamento la libro “Malegaleco, Diskriminacio kaj Antaŭjuĝoj” aperis dulingve (portugale kaj angle) enhavante ene de 135 paĝoj la 200 plejbonajn desegnojn el la konkursintoj elektitajn por la ekspozicio.
La eldono inkluzivas mesaĝon de Idália Moniz, ŝtata sekretarino por malhandikapo, kiu reliefigas la bildodesegnan konkurson “kiel rezulto de originala kunago inter publikaj institucioj kaj la bildodesegna artista komunumo” kaj per jenaj vortoj emfazas la gravecon de la temo kaj de la konkurso: “atesti la malsamecon kaj batali kontraŭ diskriminacio per eŭropa konkurso de bildodesegno signas nian kunan prirespondon por aserti pli justan socion al ĉiuj”.
La libro enhavas originajn tekstojn de ĉiuj membroj de la internacia konkursa ĵurio:
Marlene Pohle, prezidantino de la ĵurio kaj de la Internacia Federacio de Bildodesegnistoj (Germanio), Luís Humberto Marcos, direktoro de PortoCartoon kaj de Nacia Presarta Muzeo, Andreia Marques, de la Nacia Instituto por Malhandikapo, Luís Gouveia, komerca direktoro de DFJ-Vinoj, kaj Xaquin Marin, direktoro de Humura muzeo de Fene en Galegio (Hispanio).
La ekspozicio “Malegaleco, Diskriminacio kaj Antaŭjuĝoj” montriĝas ĝis la 22-a de novembro, en la stacidomo Rossio, Lisbono, de lundo ĝis vendredo inter la 12-a kaj la 20-a horo, kaj semajnfine inter la 10-a kaj la 20-a. Senpage.


 
La stacidomo de Rossio

Seanco de liverado de premioj


Seanco de liverado de premioj

  Ĝenerala vido pri la ekspozicio

 Ludo Goderis dankas pro la premio

 Napo dankas pro la premio

Musa Gumus dankas pro la premio


^

 
Instituto Nacional para a Reabilitação | Museu Nacional da Imprensa
  Bildodesegna Eŭropa Konkurso
  Belga bildodesegnisto venkis

 

La belga bildodesegnisto Ludo Goderis gajnis la Egan Premion de la bildodesegna eŭropa konkurso “Malegaleco, diskriminacio kaj antaŭjuĝoj” starigita de INR (Instituto Nacional para a Reabilitação) kaj Nacia Presmuzeo. La franco António Mongiello kaj la turka Musa Gumus ricevis respektive la duan kaj la trian premiojn.
La internacia ĵurio de la konkurso, krom premii la gajnintojn, honore menciis 12 artistojn el dek landoj inter la 26 finalistoj (vidu la ceterajn).
Kvin mil eurojn ricevos la unua venkinto. La dua kaj la tria du mil kvin cent kaj mil kvin cent eurojn respektive.
El pluraj eŭropaj landoj atingis la konkursorganizon pli ol duonmilo da bildodesegnoj. Portugalio steliĝis kiel la plej partoprenanta lando. Rumanio, Serbio kaj Turkio poste enviciĝis. La konkurso malfermiĝis al ĉiuj europlandoj ĉu EU-landoj ĉu aliaj.
Ĉi-tutnova konkurso enkadrigita en la 2007- Eŭropa jaro por oportuna egaleco kaj justa socio starigita de Eŭropa Konsilio celis defii eŭropajn artistojn karikaturi kliŝojn, antaŭjuĝojn kaj ĉiajn diskriminaciojn: pri etnio aŭ rasio, religio aŭ kredo, handikapo, aĝo aŭ seksemo.
Ĵurion de Eŭropa Bildodesegna Konkurso prezidis Marlene Pohle, prezidantino de Internacia Federacio de Bildodesegnistoj (Germanio) kaj ĝin partoprenis plie Luís Humberto Marcos, direktoro de PortoCartoon kaj Nacia Presmuzeo, Andreia Marques, de INR, Luís Gouveia, komerca direktoro de DFJ-vinoj kaj Xaquin Marin, direktoro de Humura muzeo de Fene en Galegio (Hispanio).
La disdono de premioj al venkintoj kaj inaŭguro de ekspozicio de la finelektitaj laboroj okazos dum oktobro en Lisbono.
 

 


 Ega Premio
Ludo Goderis | Belgio
Titolo: “Right of way”

 2-a Premio
Antonio Mongiello “Napo” |Francio
Titolo: “Forpuŝo”

3-a Premio
Musa Gumus|Turkio
Titolo: “Lupo”

  

De la dekstra al maldekstra: Luísa Portugal, direktorino de INR; Luís Humberto Marcos, direktoro de Nacia Presmuzeo, Idália Moniz, ŝtata helpsekretarino pri malhandikapo, Elza Pais, kunordigantino de Estrutura de Missão kaj Luís Gouveia, komerca direktoro de DFJ-vinoj.
 


^

 
26º Salon International de la caricature de St-Juste-Le-Martel
  Franca salono gastigis PortoCartoon
 

 

Oficiale sponsorita de la banko Caixa Geral de Depósitos, la PortoCartoon-MondaFestivalo sin prezentis la duan sinsekvan jaron en la plej granda eŭropa salono pri humuro, en Francio.
La ekspozicio “Dezertiĝo kaj Difektiĝo de laTero” reprezentis Portugalion en la 26-a internacia salono de karikaturo, presdesegnaĵo kaj humuro de St-Just-Le-Martel. La montro ekspoziciis 60 desegnaĵojn premiitajn kaj honore menciitajn de la internacia ĵurio de la oka festivalo.
Per la temo “Dezertiĝo” PortoCartoon-organizo celis humure pripensigi al tutmondaj bildodesegnistoj pri ĉi dramo, kiu damaĝas la vivan kvaliton de milionoj da civitanoj sur la planedo.
La PC-laboroj elvenintaj el landoj kiel Argentino, Brazilo, Ĉinio, Germanio, Meksikio aŭ Nigerio kaj prezentitaj en Francio klare vidigas la universalecon de la bildodesegna lingvo.
Iujn el la plej bonaj tutmondaj bildodesegnistoj ĉiujare montras la franca salono de humuro dum pli ol 25 jaroj kaj per temoj kaj per aŭtoroj. Situanta en regiono de brutobredado la konkurso unikiĝas pro tio ke premias per altkvalita ekzemplero bovina la unua venkinto.
Protokolo subskribita en la 2006-a jaro inter la komunumo St-Just-Le-Martel kaj la Nacia Presarta Muzeo aperigis PortoCartoon-on en la “humura franca ĉefurbo”. Tio signifis plian paŝon por la internacieco de la portugala festivalo kaj grave kontribuos al varbado de la plej elstaraj nomoj de la tutmonda humuro.


 

 

^

 

 

 

Nacia Presarta Muzeo
  Pola bildodesegnisto
  venkas la 9-an PortoCartoon

 

La pola bildodesegnisto Grzegorz Szumovski, venkis la egan premion de la 9-a PortoCartoon-Monda Festivalo, organizita de Nacia Presarta Muzeo kaj oficiale sponsorita de la banko Caixa Geral de Depósitos.
La brazilano Osvaldo da Silva Costa kaj la italo Alessandro Gatto ricevis ex-aequo la duan premion. La trian Run Tang Li, de Ĉinio.
La alta kvalito de la prezentitaj laboroj devigis la internacian ĵurion atribui 15 Honorajn Menciojn al artistoj el 10 landoj. La portugalan honoran mencion ricevis António Santos, de Amarante, pro karikaturo pri la pentristino Paula Rego.
FECO (Federation of Cartoonists’ Organisations) konsideras la PortoCartoon-Mondan Festivalon unu el la tri ĉefaj humoraj bildodesegnaj mondfestivaloj, kiu suprenirigas Portugalion al podio de la Internaciaj konkursoj pri karikaturo. FECO estas la plej grava internacia organizo de bildodesegnistoj kaj reprezentas pli ol 2000 artistojn de 30 landoj.
La franca bildodesegnisto Georges Wolinski prezidis denove la internacian ĵurion de la 9-a PortoCartoon, kiu krom li inkluzivis Marlene Pohle, Prezidanto de FECO; Xaquin Marin, direktoro de la Humura Muzeo de Fene en Galicio (Hispanio); Júlio Dolbeth, de la Belarta Fakultato de Porto kaj Luís Humberto Marcos, direktoro de PortoCartoon kaj de Nacia Presarta Muzeo.
La partopreno en la 9-a PortoCartoon transpasis la limojn de lastjaraj similaj eventoj pro tio, ke estis ricevitaj pli ol 1700 bildodesegnoj de preskaŭ 500 bildodesegnistoj el 60 landoj. Kvante steliĝis Brazilo kun pli ol 250 laboroj. Ĝin sekvis Irano kun 134 desegnoj, kaj kun 120 senditaj de 29 artistoj Portugalio aperas ĉijare en la tria vico.
«Tutmondiĝo» stariĝis elektita temo de la 9-a evento, ĉar, kiel emfazas la konkursa regularo, ”La tutmondiĝa proceduro neniam kiel hodiaŭ tiom fortiĝis kaj disvastiiĝis… Ĝiaj sekvoj pozitive kaj malpozitive disiĝas ekonomie, politike, industrie, komerce, sporte science, kulture, k.t.p.”…
Per ĉi temo la Nacia Presarta Muzeo intencis pripensigi humure la bildodesegnistojn el la planedo pri la efiko de la tutmondiĝo en malsamaj sociaj eroj.
La trofeojn kaj premiojn (monon kaj botelojn da vino – speciala rezervo) la venkintoj de la 9-a PortoCartoon ricevos je la malferma cerimonio de la ekspozicio, kiu okazos en la sidejo de la Nacia Presarta Muzeo dum la johanaj festoj de la urbo de Porto.
Ĉiujare organizita, la PortoCartoon aperis en 1999, prezidita de la antaŭa Prezidento de la Respubliko, Jorge Sampaio, kaj ekde tie kun siaj mondskale gravaj temoj ricevas milojn da vizitantoj ĉu en la sidejo de presarta muzeo, ĉu en pluraj portugalaj urboj, ĉu ekstere. Lastjare la plej bona el PortoCartoon videbliĝis en Brazilo, Hispanio kaj Francio.

 

Selekto de venkintaj bildodesegnoj kaj de finelektitoj
 


Ega Premio
Grzegorz Szumovski, Pollando
Temo: "Tutmondiĝo"
Sen titolo
 


2-a Premio ex-aequo
Osvaldo da Silva Costa, Brazilo
Temo: " Tutmondiĝo "
Titolo: "Senĉesamovilo”
 


2-a Premio ex-aequo
Alessandro Gatto, Italio
Temo: " Tutmondiĝo "
Titolo: "Butikumado"
 

3-a Premio
Run Tang Li, Ĉinio
Libera temo
Sen titolo
    


Selekto de venkintaj bildodesegnoj kaj de finelektitoj
 

La internacia ĵurio de PortoCartoon. De la dekstra al la maldekstra: Júlio Dolbeth, reprezentanto de la Belarta Fakultato de Porto (Portugalio); Marlene Pohle, Prezidanto de FECO (Germanio); Georges Wolinski (Francio); Luís Humberto Marcos, direktoro de Nacia Presarta Muzeo kaj Xaquin Marin, direktoro de Humura Muzeo de Fene (Galicio/Hispanio)
    


^

  

 

 

 

 

 

Nacia Presarta Muzeo
 
Publiko voĉdonas
  pri la 9-a PortoCartoon

 

La 9-a PortoCartoon-Monda Festivalo, de la Nacia Presarta Muzeo, enhavas la eron Premio de la Publiko.
La retkrozantoj povas voĉdoni kaj elekti sian plej ŝatatan bildodesegnon inter la laboroj de 35 konkursantoj, sendepende de tiuj maje elektitaj de la konkursa internacia ĵurio, kiun prezidis la franca bildodesegnisto G. Wolinski.

Elekteblas la premiitaj, la honore menciitaj kaj tiuj, kiuj atingis la finan rangon de la 9-a PortoCartoon. El tre malsamaj landoj kiel, inter ili, Bulgario, Brazilo, Ĉinio, Italio, Indonezio, Irano, Pollando kaj najbara Hispanio, venis la konkuraj bildodesegnoj. Portugalion reprezentas la bildodesegnisto António Santos, de Amarante, per karikaturo pri la pentristino Paula Rego.

Krom la ĉefa ĉi-jara temo ”Tutmondiĝo”, la voĉdoneblaj laboroj pritraktas aliajn nuntempajn temojn kiel malsato, milito kaj religio. La aŭtoron de la plej voĉdonita desegno invitos la Nacia Presarta Muzeo por aparte prezenti propran ekspozicion dum 2008.
La unua voĉdonado ”Premio de la Publiko” okazis je 2006 kaj la publiko elektis bildodesegnon de Ludo Goderis. La belgon, trie premiita en la 8-a PortoCartoon ”Dezertiĝo kaj Difektiĝo de la Tero”, elektis miloj da voĉdonintoj kaj interrete kaj loke en la ekspoziciejo.
Al tiu ĉi tutmonda ennovigo de PortoCartoon, ekde la antaŭa evento, alteniĝis FECO (Federation of Cartoonists’ Organisations), kiu en sia retejo  (www.fecoweb.org) enmetis ligilon permesante siajn anojn voĉdoni. FECO estas la plej grava internacia organizo de bildodesegnistoj kaj reprezentas pli ol 2000 artistojn de 30 landoj.
Eblas voĉdoni en la Internacia Bildodesegna galerio de la Nacia Presarta Muzeo, kiu ekspozicias pli ol 400 desegnojn de la 9-a PortoCartoon,.
La voĉdonado valoras ĝis la 30-a de septembro en la sidejo de la presarta muzeo kaj ĝis la 31-a de decembro tra Virtuala Muzeo de Bildodesegno.


^

  

 

 

 

 

 

Nacia Presarta Muzeo
 
La “Tutmondiĝo” de la Humuro
  en la 9-a PortoCartoon

 

Pli ol 400 bildodesegnoj el kvin kontinentoj, kiuj partoprenis la 9-an PortoCartoon-Mondan Festivalon, prezentiĝas al publiko en la Nacia Presarta Muzeo. Kune kun la premiitoj videbliĝas desegnaĵoj de artistoj el tre malproksimaj kaj malsimilaj landoj kiel Aŭstralio, Brazilo, Kanado, Ĉinio, Egipto, Barato, Japanio, Indonezio, Meksiko kaj Korea Respubliko inter aliaj. Ankaŭ ĝueblas la karikaturo de la portugalo António Santos pri la pentristino Paula Rego, premiita per Honora Mencio.
La temo “Tutmondiĝo” tiom allogis tutmondajn bildodesegnistojn ke ili partoprenis pli nombre ol en la antaŭaj similaj konkursoj. Elektante ĉi temon la Nacia Muzeo celas pripensigi la publikon, tra la humuro kaj satiro, pri la mondskala influo de tutmondiĝo sur pluraj sociaj eroj.
Oficiale malfermis kaj prezidis la eventon Mário Vieira de Carvalho, ŝtata sekretario pri kulturo, kiu liveris la trofeojn kaj premiojn al ĉeestintaj artistoj: la polo Grzegorz Szumowski venkinto; la due (ex-aequo) premiito brazilano Dacosta; la honore menciitaj belgo Ludo Goderis, hispano Ajubel kaj portugalo António Santos.
La belga bildodesegnisto, elektita de la publiko por la Publika Premio de la PortoCartoon 2006, aparte prezentis sian propran ekspozicion.
Krom aliaj gravuloj, ĉeestis la prezidanto de la konkursa internacia ĵurio George Wolinski (Francio) kaj la prezidantino de FECO (Federation of Cartoonists Organisations) Marlene Pohle (Germanio), kiu aŭtoris ekspozicion paralele al PortoCartoon.
La banko Caixa Geral de Depósitos patronis PortoCartoon-on, kiu ĉijare inkluzivas la pentroaranĝon Portugalio-Brazilo: forkuro de la sukceso, de Edu Grosso kaj Acácio de Carvalho; kaj du ekspoziciojn de aŭtoroj: Tango, de Marlene Pohle kaj La Humuro de Ludo Goderis; krom la Karikatura Festo.
 

La pentroaranĝo Portugalio-Brazilo: forkuro de la sukceso, de la plastikaj artistoj Eduardo Grosso (Brazilo) kaj Acácio de Carvalho (Porto/Portugalio) alvokas la forkuron de la portugala reĝo Joahano, la sesa, kun sia kortego al Brazilo, la 29-an de novembro 1807, kaj sian alvenon al la urbo de Rio de Janeiro marte 1808. La murpentraĵo je 17 metroj spegulas apartan vidpuknton de ĉiu artisto pri ĉi komuna periodo de la historio de Portugalio kaj Brazilo, kies dua centjariĝo jubileas ĉijare.
La brazilano Edu pentris vindindaĵon pri tiama Rio de Janeiro kaj finplenigis la muron je historiaj gravuloj, kiel Carlota Joaquina, D. Maria kaj Johano, la sesa; kaj je negravuloj, kiel indianoj, papagoj kaj simioj. Acácio liberpentris akrile sur ega tolo.
La arta faketoso de San-Paŭlo (Brazilo) bone konas Edu-on Grosso, kies laboroj ofte steliĝas ĉu brazile ĉu internacie en la plej bonaj humurgrafaj salonoj.
Acácio de Carvalho profesoras ĉe E.S.E. de I. P. Porto. Dum dek jaroj li laboris kiel grafikdesegnisto ĉe la ĵurnalo Jornal de Notícias de Porto. Li jam partoprenis centduonon da teatraĵoj kiel aktoro, surscenigisto kaj scendekoraciisto. Oni kalkulas jam plurajn ekspoziciojn ĉu komunajn ĉu apartajn.
Ĉi aranĝo efektivigas protokolon inter la muzeo kaj la komunejo de Piracicaba, en la ŝtato de San-Paŭlo, Brazilo, por kune promocii iniciatojn enkadre de humura desegno. La Humura Internacia Salono de Piracicaba plejdaŭras en la grafikhumura mondo, ĉar ĝi ekde 1974 ĉiujare kaj senĉese funkcias.

Tango

La ekspozicio de la prezidantino de FECO enhavas tridek desegnaĵojn pri tiu ĉi “caliente” (varma) danco, kiu estas tango.
Marlene Pohle naskiĝis en Bonaero, Argentino. Kune kun nederlandaj kaj belgaj kolegoj ŝi kreis la Federation of Cartoonists Organizations (FECO) - Federacio de organizoj de bildodesegnistoj.
En 1997, aperis la germana FECO, kiun ŝi gvidis kiel la unua prezidanto. Ŝi ankaŭ partoprenis aperigon de la argentina FECO. Ŝi prezidas la generalan FECO-n ekde junio 2005, kaj regule invitite partoprenas en internaciaj festivaloj pri bildodesegno.

La Humuro de Ludo Goderis

“La Humuro de Ludo Goderis”, ekspoziciata ĝis la fino de julio en la amasvendejo “Dolce Vita”, ĉe Estádio do Dragão, montras ĉirkaŭ cento da bildodesegnaĵoj far de ĉi tiu belgo elektita de la publiko, kiel la venkinto de la PortoCartoon 2006. En la «Premio de la Publiko» partoprenis miloj da homoj kiuj voĉdonis kaj interrete kaj loke pri sia preferinda bildodesegno sendepende de elekto de la festivala ĵurio. La publiko elektis tiun, al kiu la ĵurio atribuis la trian premion en la konkurso titolita “Dezertiĝo kaj difektiĝo de la Tero”.

Miloj en la Karikatura Festo

Dum la sankta-Johano-semajnfino miloj da homoj trapasis la Karikaturan Feston kunorganizita de la Nacia Presarta Muzeo, Porto Lazer kaj Câmara Municipal do Porto, kaj lanĉita de la 9-a PortoCartoon-Monda Festivalo
La «Festo» okazis ene de giganta budo starigita sur la Praça da Liberdade, kie, dum sabato kaj dimanĉo posttagmeze, miloj da homoj kunvivis kun naciaj kaj fremdaj bildodesegnistoj, inter ili la premiitoj, kiuj tie laŭnature karikaturis.
Centoj da karikaturoj kaj multnombraj vizitintoj atendante pacience sian vicon por kapti sian karikaturon katapultis ĉi feston al la plej karikatura festo el la lastaj jaroj.
La internacia festivalo de bildodesegno PortoCartoon estiĝas ekde 1999 jare kaj laŭ la FECO steliĝas kiel unu el la tri ĉefaj mondaj konkursoj pri humura bildodesegno.
Ĉiujn jarojn ĝi estas vidita de miloj da vizitantoj en la Nacia Presarta Muzeo kaj en pluraj urboj trapasitaj de la ekspozicio.
La 9-a PortoCartoon videbliĝas ĝis la 30-a de septembro, laŭ la kutima horaro: ĉiutage (inkluzivas dimanĉoj kaj ferioj) inter la 15-a kaj la 20-a horo.
La Nacia Presarta Muzeo lokiĝas en la urbo de Porto almonte de la ponto de Freixo kaj kvin minutojn proksime de la stacidomo de Campanhã (enurba- kaj transurba-trajno)


 Ĝenerala vido de la ekspozicio

Ĝenerala vido de la ekspozicio

Grzegorz Szumowski prenas la 1-an premion

  Dacosta prenas la 2-an premion

  Bildodesegno de Ludo Goderis, venkinto de Premio de Publiko

  Bildodesegno de Marlene Pohle

 Karikatura Festo


 Karikatura Festo

 Karikatura Festo

Karikatura Festo

Karikatura Festo
 

 

 


^

 
Nacia Presarta muzeo
La 9-a PortoCartoon en libro
 


 

La vizitantoj de Nacia presarta muzeo povas kunporti hejmen la katalogon de la
9-a PortoCartoon-MondaFestivalo, kies ĉefa temo estis «Tutmondiĝo», kune eldonita de NP-muzeo kaj eldonejo Afrontamento. La katalogo enhavas la 350 elektitajn bildojn por ekspozicioj, inkluzive de la finalistaj, honore menciitaj kaj premiitaj.
Dulingve (portugale kaj angle) ĝi ampleksas 267 paĝojn kaj enhavas tekstojn originalajn de ĉiuj anoj de la internacia ĵurio de la konkurso: George Wolinski, multfama franca bildodesegnisto,
Marlene Pohle, prezidantino de FECO (Germanio), Xaquin Marin, direktoro de la Humura muzeo de Fene (Galicio/ Hispanio), Júlio Dolbeth, de Belarta Fakultato de Porto kaj Luís Humberto Marcos, direktoro de la PortoCartoon-MondaFestivalo kaj de Nacia Presarta muzeo.
La katalogo montras desegnojn de multaj internaciaj artistoj el landoj kiel Aŭstralio, Barato, Brazilo, Ĉinio, Egipto, Kanado, Indonezio, Meksiko kaj Suda Koreio, inte aliaj. La temo «Tutmondiĝo» logis specialan atenton de tutmondaj bildodesegnistoj. Pro tio okazis la plej granda partopreno el la lastaj jaroj. La bildoj humure kaj satire pritraktas la aferon laŭ ĝia influo kaj okazigo en pluraj sociaj kampoj: ekonomiaj, politikaj, moraj kaj eĉ laŭ la plej simplaj ĉiutagaj viveroj.
La PortoCartoon-on, ĉiujare organizita de Nacia Presarta muzeo, FECO pritaksas kiel unu el la plej grandaj kaj bonaj festivaloj en la mondo. Centoj da bildodesegnistoj partoprenas en ĝi ĉiujare per verkoj, kies nivelo “pliriĉigas la bildodesegnan universalan lingvon”. La katalogo aĉeteblas ĉe NP-muzeo kaj per interreto.


^

 
Nacia Presarto Muzeo
  La Internacia Galerio pri Karikaturo
  prezentas la 8-an PortoCartoon

 

Nova galerio – Internacia Galerio pri Karikaturo – montris la 8-an okazigon de la PortoCartoon-MondaFestivalo, kiun oficiale apogis la banko Caixa Geral de Depósitos.
La loko de ĉi-oka eldono, plie ol 400m2, ricevis 250 bildodesegnaĵojn elektitajn de internacia konkursa ĵurio, la sama kiu ankaŭ premiis kaj honorige menciis iujn el tiuj laboroj.
PortoCartoon estas la plej granda karikatura festivalo de la Ibera duoninsulo kaj unu el la tri plej grandaj en la tuta mondo.
La konkursan temon “Dezertiĝo kaj Difektiĝo de la Tero” oni elektis enkadre de la proklamo de Unuiĝintaj Nacioj “2006, internacia jaro pri dezertiĝo”.
Paralele en la galerio de dumtempaj ekspozicioj elmontriĝis du internaciaj bildesegnomontroj: “Venkintoj FECO” (Britio) kaj “Humuro de Piracicaba” (Brazilo).
Ene de 800 m2 observeblis pli ol 450 bildodesegnaĵoj venintaj el pluraj kaj tre malsimilaj landoj, kiel Alĝerio, Arzebajĝano, Aŭstralio, Brazilo, Ĉinio, Indonezio, Irano, Japanio, Kolombio, Makedonio, Rumanio, Rusa Federacio, Turkio, Ukrainio, Uzbekio, krom aliaj, inter ili la ĉefaj eŭropaj landoj kaj Portugalio.
En la sidejo de Nacia Presarta Muzeo, junie 2006, la 8-a PortoCartoon-MondaFestivalo inaŭguriĝis inkluzivante liveron de premioj al venkintoj. Transdoniĝis, je la unua fojo, la trofeo desegnita de la arkitekto Siza Vieira.
Partoprenis en la cerimonio: Rosangela Camolose, sekretariino de kultura agado el Piracicaba; Maria Ivete Araújo, direktorino de la Humura Salono el Piracicaba,; Marlene Pohle, prezidantino de FECO kaj ĵuriano; Xaquin Marin, direktoro de la Humura Muzeo de Fene (Galicio/Hispanio) kaj ĵuriano. La venkintoj Musa Gümüs, de Turkio (ega premio), Fero Kudlac, de Slovakio (dua premio), Ludo Goderis, de Belgio (tria premio) kaj Heino Partanen, de Finnlando (tria premio en la konkurso Vino Porto) ankaŭ ĉeestis kaj ricevis monpremiojn, trofeojn kaj vinajn botelojn (Porto Romariz speciala rezervo).

Internacieco

Laŭ kvanto kaj kvalito la PortoCartoon-2006 gravigis la internaciecon de la festivalo. La pliboniĝo de ĉi eldono unanime agnoskita de la ĵurio, kiun prezidis la franca bidodesegnisto Georges Wolinski, devigis ĵurion aljuĝi 18 honorajn menciojn, krom la ĉefaj elektaĵoj.
La atingita cifero de miloj da laboroj far de 400 bildodesegnistoj el duoncento da landoj de la kvin kontinentoj pligravigis la rolon de l´arto de bildodesegno humura kiel lingvo universala.
Alian antaŭenpaŝon en internacieco impulsis la prezentado de du ege gravaj internaciaj montroj en la Nacia Presarta Muzeo. La ekspozicion “Venkintoj FECO” eblis protokolo subskribita en novembro 2005 inter Nacia Presarta Muzeo kaj FECO. Ĉi tiu, la plej grava internacia organizo de bildodesegnistoj, reprezentas pli ol 2000 artistojn el 30 landoj. La montro aperis unue en Britio, novembre 2005, kaj trapasis Egipton kaj Bulgarion antaŭ ol atingi la urbon Porto.
La ekspozicio “Humuro de Piracicaba” montris pli ol centon da premiitaj bildodesegnoj el la 32 jaraj festivaloj de la Humura Internacia Salono de Piracicaba en Brazilo, la plej daŭra organizo pri grafika humuro en la mondo, starigita en la jaro 1974 kaj ĉiu-jare senĉese realigata. Protokolo subskribita en aŭgusto de 2005 de Presarta muzeo kaj komunumo de Piracicaba celante kunajn eventojn pri humura desegno permesis ĉi montron.

Festo de karikaturo plibriligis la johanajn festojn de Porto

Nacia Presarta Muzeo kunlabore kun la Komunumo de Porto okazigis la “Festo de la karikaturo” en la renovigita avenuo Aliados, dum la sankta johana semajnfino, kadre de la 8-a PortoCartoon-MondaFestivalo.
La malalta urbo sin ornamis per egaj afiŝoj de bildodesegnaĵoj premiitaj en antaŭaj PortoCartoon-konkursoj.
Dek kvar bildodesegnistoj naciaj kaj internaciaj publike laboris postagmeze en la sabato kaj dimanĉo.
Cento da homoj kontaktis la premiitojn kaj la ĵurianojn, kaj bonŝance eĉ sukcesis kunporti hejmen siajn karikaturojn.

PortoCartoon en palaco Bolsa

Omaĝe al jubilea trapaso de 250 jaroj post kreo de la vinlima regiono Douro, la PortoCartoon-organizo starigis specialan premion Vino Porto, kiu pubike elmontriĝis en palaco Bolsa (Ribeira, Porto). Per pli ol duoncento da bildodesegnaĵoj la ekspozicio “Vino Porto en la humura mondo” prezentita en palaco Bolsa publike omaĝis la plej elstaran «ambasadoron» de Portugalio.
El Finnlando, Israelo, Kubo, Nederlando, Rumanio, Turkio, Ukrainio kaj aliaj landoj venis bonhumurigaj bildoj pri ĉi temo.


De la dekstra al la maldekstra: Xaquin Marin, Rosangela Camolose, Luís Humberto Marcos kaj Marlene Pohle.

Musa Gümüs ricevas la unuan premion.

Fero Kudlac ricevas la duan premion

Ludo Goderis ricevas la trian premion.

Heino Partanen ricevas la trian premion ex-aequo de Premio Vino Porto


Trofeoj PortoCartoon

Internacia galerio pri karikaturo


Internacia galerio pri karikaturo  

Internacia galerio pri karikaturo


Galerio de dumtempaj ekspozicioj


  Galerio de dumtempaj ekspozicioj 

Karikatura festo

Karikatura festo

Karikatura festo


^

   

 

Nacia Presarta Muzeo   
 
Temo: Humuro kaj Socio
  Druzhinin venkas la 7-an PortoCartoon

 

La rusa bildodesegnisto Valentin Druzhinin venkis atinginte la unuan premion de la 7-a PortoCartoon, organizita de Nacia Muzeo de Presarto. Pri la dua venkis David Vela Cervera de Hispanio kaj la trian Mikhail M. Zlatowsky de Rusio.
Valentin Druzhinin eklaboris kun ĵurnalismon kiam li 14-jariĝis kaj membras en la Ukraina Ligo de Artistoj. Li partoprenis jam multenombrajn ekspoziciojn kaj ricevis pli ol naŭ dekoj da premioj. Nune li laboras ĉe rusa ĵurnalo «Konsomoskaya Pravda». La PortoCartoon-universalan festivalon konsideras la
FECO (Federacio de la Organizoj de Bildodesegnistoj) unu el la tri ĉefaj humurdesegnaj festivaloj de la mondo, honora distingaĵo kiu starigas Portugalion sur la pinto de la karikaturaj internaciaj konkursoj. FECO estas la plej grava internacia organizo de bildodesegnistoj al kiu apartenas pli ol 2000 artistoj el 25 landoj.
La internacian ĵurion de la 7-a PortoCartoon prezidis
Georges Wolinski (Francio) en kiu partoprenis la fama arkitekto Siza Vieira, krom jenaj: Marlene Pohle (Germânio) vic-prezidanto de FECO; Fernando Pinto Coelho, reprezentanto de Fakultato de Belartaj de Porto (Portugalio); Luís Humberto Marcos, direktoro de la Nacia Muzeo de Presarto (Portugalio) kaj Inês Moreira (Instituto de Artoj) anstataŭante Ministerion de Kultura de Portugalio.

 

Alta kvalito

 
Wolinski, dum la preskonferenco por prezenti la venkintojn, deklaris sian ĝojon pro «altkvalito» de la konkurantaj verkoj, kiuj superis kvalite la antaŭajn eldonojn. Rilate al venkinta bildodesegno li aldonis ke «ĝi estas rimarkinda desegno kun tre forta nuntempa ideo» menciante ke la rusa artisto elmontras manieron pri kio la memmortigintaj virinoj belegas la lipojn kovritaj de burkoj. Siaflanke la argentinanino Marlene Pohle, vic-prezidanto de FECO, elstarigis la gravecon de ĉi tiu festivalo dirante ke «PotoCartoon estas internacie tre bonkonsiderata kaj unu el la tri ĉefaj festivaloj de humuradesegno en la mondo». Laŭ Luís Humberto Marcos, direktoro de PortoCartoon, la kvalito de la desegnoj «plifortigas la pliboniĝon de la humuro kiu karakterizas la festivalon».
La tre alta kvalito de la verkoj devigis la internacian ĵurion atribui 14 honorajn menciojn: Dirk Meissner, Germanio; Juan Matias Loiseau (TUTE), Argentino; Amorim, Brazilo; Cláudio Gomes (CAU GOMEZ), Brazilo; Xu Caixiao (Xu Xiao) Ĉinio; XiaoQiang HOU, Ĉinio; Dachuan Xia, Ĉinio; Viliam Zivicky, Slovakio; Bert Witte, Nederlando; Ross Thomson, Britio; Domenico Sicolo, Italio; Jovan Prokopljevic, Serbio; Muhitin Koroglu, Turkio kaj Yuriy Kosobukin, Ukrainio; kaj protokoli ke «PortoCartoon kontribuas por disvastigi kaj valorigi la pliboniĝan bildlingvon», kaj ke «PortoCartoon evidentigas altnivelon de kvalito kiun gravas reliefigi en internacia kunteksto».
   

Premioj
 
Laŭ la
regularo , la venkintoj de la festivalo ricevas monpremion kaj plurajn botelojn de vino de Porto, krom trofeojn kaj diplomojn. La unua premiito ricevas 7000 eŭrojn, la dua kaj la tria 2500 kaj 1500 respektive.
En la ĉi-jaran konkurado konkuris pli ol 1100 verkoj de 363 artistoj el 53 landoj. El Brazilo, lando kun la plej granda partopreno, elvenis 110 verkoj, el Ĉinio 78, el Kroatio 52. Inter la dek pli partoprenaj landoj estis ankoraŭ laŭ malkreskanta ordo Irano, Pollando, Rumanio, Rusio, Serbio-Montenegro, Turkio kaj Ukrainio.
Humura kaj Socio estis la elektita temo de Nacia Muzeo de Presarto por la 7-a PortoCartoon, omaĝe al bildodesegnista laboro kaj aparte al
Rafael Bordalo Pinheiro (1846-1905), antaŭ 130 jaroj kreinto de la fama bildo Zé Povinho (Joĉjo Popoleto), kies morto centjariĝo okazis ĉi-jare.
 

 

 


GRANDE PRÉMIO - Valentin Druzhinin - Rússia
s/ título


2º PRÉMIO - David Vela Cervera - Espanha
O Primeiro Beijo


3º PRÉMIO - Mikhail Zlaykovsky - Rússia
s/ título


        

  

  

    


^

  
Nacia Presarta Muzeo
 Libro de Wolinski aludas al PortoCartoon
 

Georges Wolinski veninte en la jaro 2004 al urbo Porto kaj deĵorante kiel ĵuriano de PortoCartoon-MondaFestivalo, mencias tion en sia lasta libro “Les Carnets de Voyage”,
La «kajeroj» rakontas pri liaj aventuroj tra multaj landoj kiel Brazilo, Kubo, Ekvadoro, Rusio, Meksiko, Tunizio kaj Kamboĝo. Inter ilili memoras vojaĝon al Portugalio por partopreni ĵurion de la sesa PortoCartoon en la urbo de Porto. Per humura raporto, Wolinski mencias la Ribeira-n kaj la pontojn, krom polpo, moruo, rostita kobalso kaj tripoj laŭ Portmaniere.
La cititan festivalon okazigas ĉiu-jare la Nacia Presmuzeo, taksita de FECO (Federacio de Bildodesegnaj Organizoj) kiel unu el tri ĉefaj mondaj festivaloj de humura bildodesegno. Wolinski prezidas al PortoCartoon-ĵurio ekde 2004.
Eldonita de Albin Michel, la libro arigas kajere 50-jarajn tramondajn vojaĝojn kaj elmontras starpunktojn de la bildodesegnisto pri ordinaraj homoj kaj faktoj, kiuj ankaŭ historiias.
 

 


^

  
FECO
 Kaŝu Mahometon!
 

Dek-du desegnetoj publikitaj en dana ĵurnalo agitegis la mahometanan mondon. Bildodesegnistoj aŭdacis desegni prirelegiajn bildojn enkadre de tradicia pastromalamo kaj tio serioze molestis ĉiujn «barbulojn». Tamen, pro tio ke la prio kaj la malprio esencas la bildodesegnon ni petas al ĉiuj FECO-anoj sendi prireligiajn laborojn, ĉu pri maltoleremo, cenzuro, memcenzuro, homara stulteco, ĉu pri iajn ajn (trolongas la listo).
Unue ĉi bildodesegnoj aperos sur FECO retportalo kaj aliaj retejoj de niaj kunlaborantoj. Tamen ni klopodos publikigi iujn en porbildodesegnaj ĵurnaloj, kiel «Courrier Internacional». Eblas revi pri papera albumo kun ĉiuj laboroj kaj serĉi taŭgan eldoniston. Ĝi estus kvazaŭ kontraŭflua manifesto fare de la bildodesegna arto.

Do, estu bonvenaj Jesuo Kristo kaj Maria, virgulino, Benedikto, la dek-sesa aŭ Johano Pablo, la dua, abato Petro aŭ fratino Tereza de Kalkato, Javeo aŭ Budhao, Izraelanoj aŭ Atestantoj de Jehovo, Evangeliistoj aŭ «Renaskigitaj», Ĝordano Bruno aŭ Galileo, Torkemado aŭ Bush-o, paro de tondiloj aŭ inkvizicia fajro… ĉio, krom Mahometo pro videbla manko de humuro.
 

 


^

   
Nacia Presarta Muzeo
 
PortoCartoon poŝtkarte
 


 


 
Memorsignojn el la plej memorindaj desegnoj de PortoCartoon-MondaFestivalo eblas hejmen porti la vizitantoj de Presnacia muzeo. Tri kolektojn de poŝtkartoj enhavantaj venkintajn, honormenciitajn kaj ĉiujn finalistajn laboroj de la realigitaj PortoCartoon aĉeteblas are aŭ unuope.
Ĉiuj prilaboritaj festivalaj temoj – “Malkovroj kaj Oceanoj”, “Centjara kaj Miljara Transiro” “Pontoj/Gutenberg”, “Ekoturismo”, “Akvo”, “Sporto kaj Socio”, “Humuro kaj Socio”, “Dezertiĝo kaj Difektiĝo de la Tero” kaj “Tutmondiĝo” – poŝtkartas per laboroj de desegnistoj el tre malsamaj landoj, kiel Brazilo, Bulgario, Ĉinio, Grekio, Hispanio, Israelo, Kubo, Portugalio kaj Rusia Federacio, inter aliaj.
La bildodesegnoj de ĉiu kolektero klare spegulas la emon de la humuro por pripensigi la plej zorgigajn mondproblemojn: milito, poluado, malsato, aĉetemo, akvomanko, pova misuzo, teroro, malrespekto pri homaj rajtoj, dezertiĝo, tutmondiĝo, ktp.
La PortoCartoon-MondaFestivalo ĉiujare okazas jam ekde 1999 kaj ĉiu jare ĝin partoprenas centoj da bildodesegnistoj kun siaj laboroj, kiuj “nobligas la bildodesegnan universalan lingvon”.
La kolektojn de poŝtkartoj aĉeteblas sur loka vendejo ene de muzeo kaj per retejo.


^