FECO kaj Asocioj 

^

FECO:
Kaŝu Mahomedon!


Dekdu bidodesegnaĵetoj eldonitaj de dana ĵurnalo ege agitis la islaman mondon. Bildodesegnistoj laŭ la plej pura tradicio de kontraŭ-klerika bildarto «aŭdacis» desegni proreligiajn personojn kaj tio ĝenis serioze ĉiujn integristoj-barbulojn.
Ĉar la bildodesegno kaj oportune kaj neoportune ĉiam kritikadas, ni petas al ĉiuj FECO-anoj krei bildodesegnaĵojn temante religion, cenzuron, netolerecon, homan stultecon kaj vaste rilatajn temojn. Unue tiuj bildaĵoj eniros retejon de FECO kaj aliajn de niaj kunlaborantoj. Eble ilin aperigos sur pro-bildodesegnaj ĵurnaloj, kiel la Courrier Internacional.

 

Eĉ albumon kun ĉiuj bildaĵoj oni pripensos se aperos favora eldonisto. Ĝi estos kvazaŭ-agitfolio kontraŭ la politiko de «korektlinia bildodesegnaĵo».
Bonvenu Jezuo Kristo kaj virgulino Maria, Benedikto la 16-a kaj Johano Paŭlo la 2-a, Abato Pierre kaj Fratino Tereza de Kalkato, Jehovo kaj Budo, Israelanoj aŭ Atestantoj de Jehovo, “Born Again” aŭ Evangeliistoj, Ĝordano Bruno aŭ Galileo, Torquemado aŭ Georgo Buŝ, paro de tondiloj aŭ inkvizicia fajraro… ĉiuj, krom Mahomedo, pro lia manko de humura kapablo!
 

 

Marlene Pohle
FECO - FEDERATION OF CARTOONISTS' ORGANIZATIONS

 

^

Turka Asocio de Bildodesegnisto:
La bildodesegnoj provokas la mondpaconjLa bildodesegnoj provokas la mondpacon
Ni pritaksas danajn bildodesegnaĵojn neartistajn kaj provokantajn atako enkadre de nuna tutmonda situacio.
La Estraro de la Turka Asocio de Bildodesegnistoj
  La bildodesegno kiel arto celas kunhelpi mondan pacon kun la povo de bildaĵoj. Ĝi rolas por la sekurigado de paco. Ni taksas la menciitajn bildaĵojn kiel netolereblan agon pro iliaj malbonaj intencoj .

La Estraro de la
Turka Asocio de  Bildodesegnistoj^

 
 
Kroata Bildosesegnistoj-Asocio  


Kara amiko Massoud

Antaŭ kelkaj jaroj, kiam vi vizitis niajn landon kaj asocion, ni kunvivis riĉajn memoraĵojn kaj profitis okazon por interkoni niajn kulturajn kaj religiajn kutimojn. Ni gardas tion, kiel mirinda provo, kiu riĉigis niajn vivojn kiel homaranoj.


Evidentiĝas ke ni ĉiuj, anoj de Kroata Bildodesegnistoj-Asocio, samopinias tion, ke niaj danaj kolegoj transpasis la limojn, kiam netaŭge proklamis siajn politikajn opiniojn per religiaj aferoj. Se via Nobla Korano malpermesas ke oni montru bildojn de la honora profeto Mahomedo, ni devas obei tiun regulon.
 
Aliflanke, niaj kulturoj kaj religiaj kredoj tre malsimilas. Kulturoj kaj religioj estas nek plibonaj nek malplibonaj . Ili estas tio kiu ili estas kaj devas interrespekti sin.

 

 
  
Vian postulon pri arto kiel belaĵo ni ne tute konsentas, ĉar ĉiuj bildodesegnistoj esprimas opiniojn pri sociaj kaj politikaj problemoj per karikaturo kaj tio ne ĉiam belas. Ni certas ke vi neniam desegnis Saddam Hussein kiel “bela” homo.
 
Ni esperas ke vi kaj viaj ofenditaj islamaj fratoj trovos sufiĉe da forto en viaj koroj por akcepti pardonpetojn nome el tiuj, kiuj ne komprenis sian eraron. Perforto ne estas respondo kaj tion ni, anoj de Kroata Bildodesegnistoj-Asocio, malaprobas.

 
AKorajn salutojn

 

 

Kroata Bildosesegnistoj-Asocio
Nik Titanik kaj Zdenko Puhin