Gavarni, Paul (Paris, 1804-1866)

Começou a fazer litografias em 1824 e tornou-se um dos mais proeminentes caricaturistas da sua época. Foi colega de Daumier no jornal Charivari e fez mais de 2.700 desenhos litografados. O lado picante e brulesco com que analisou os costumes da sua época fazem de Gavarni uma referência na história da caricatura. Se “les Lorettes” ficaram como uma marca do traço gavarniano, não podem ser esquecidos outros tipos saidos do seu estro caricatural: Les Enfants terribles, Les Actrices, Les Étudiants.

Hetzel, um dos mais importantes editores do Séc. XIX ligado às obras de Júlio Verne e Victor Hugo, por exemplo, lançou várias obras de Gavarni, designadamente sobre os tipos que marcam a riqueza do seu traço satírico.

Paul Gavarni é um pseudónimo, ao qual corresponde o seguinte nome próprio :
Sulpice-Guillaume Chevallier.

Gavarni, Paul (Parizo, 1804-1866)

Li eklitografis je 1824-a jaro kaj iĝis unu el la plej elstaraj karikaturistoj el sia epoko. Li kolegis Daumier en la ĵurnalo Charivari kaj kreis pli ol 2700 litografajn desegnojn. La stilo pikanta kaj burleska per kiu Gavarni analizis la tiamajn morojn igas lin referencon en la historio de la karikaturo. Kvankam «Les Lorettes» restis kiel markon de la gavarna streko, oni ne povas forgesi aliajn tipojn kreitajn de lia karikatura streko: Les Enfants terribles, Les Actrices, Les Ètudiants.
Hertzel, unu el la plej gravaj eldonistoj de la 19-a jarcento, kiu ekzemple eldonis Julio Verne kaj Victor Hugo, lanĉis plurajn verkojn de Gavarini, precipe la plej riĉaj satiroj.
Paul Gavarni estas kromnomo de Suplice-Guillaume Chevalier.